தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் மு. கருணாநிதியின் மறைவுக்கு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன மற்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோர் தமது அனுதாபங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

கருணாநிதிக்காக தமிழில் இரங்கல் தெரிவித்த ஜனாதிபதி மைத்திரி! கருணாநிதிக்காக தமிழில் இரங்கல் தெரிவித்த ஜனாதிபதி மைத்திரி! 38676766 264783167654084 7740449498903609344 n

 

கருணாநிதிக்காக தமிழில் இரங்கல் தெரிவித்த ஜனாதிபதி மைத்திரி! கருணாநிதிக்காக தமிழில் இரங்கல் தெரிவித்த ஜனாதிபதி மைத்திரி! 38729500 226893501351694 7137235025946214400 n  1

 

கருணாநிதிக்காக தமிழில் இரங்கல் தெரிவித்த ஜனாதிபதி மைத்திரி! கருணாநிதிக்காக தமிழில் இரங்கல் தெரிவித்த ஜனாதிபதி மைத்திரி! 38624348 366478233885983 888675136369065984 n