ilakkiyainfo

ilakkiyainfo

பிர­பா­க­ர­னுடன் கிளி­நொச்சி சென்று பேச்சு நடத்த மஹிந்த தயா­ராக இருந்தார்

பிர­பா­க­ர­னுடன் கிளி­நொச்சி சென்று பேச்சு நடத்த மஹிந்த தயா­ராக இருந்தார்
September 24
19:46 2018

ஆனால் பிர­பா­கரன் சுய­ந­ல­மா­கவே செயற்­பட்டார் – நாமல் ராஜ­பக் ஷ தெரி­விப்பு

புலி­களின் தலைவர் பிர­பா­க­ர­னுடன் கிளி­நொச்­சிக்கு சென்று பேச்சு நடத்தவும் மஹிந்த ராஜபக் ஷ தயா­ராக இருந்தார்.

ஆனால் இந்த விட­யத் தில் பிர­பா­கரன் சுய­ந­ல­மா­கவே இருந்தார். அவர் பிடி­வா­த­மா­கவே இருந்தார். அவ­ருக்கு யுத்தம் தேவைப்­பட்­டது.

எனவே எனது தந்­தைக்கு வேறு தெரிவு இருக்­க­வில்லை. போர் நிறுத்தம் அமுலில் இருந்­த­போதே புலிகள் இரா­ணுவத் தள­பதி மீது தாக்­குதல் நடத்­தினர் என்று மஹிந்த ராஜபக் ஷவின் புதல்­வரும் எம்.பி.யுமான நாமல் ராஜபக் ஷ தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார்.

அண்­மையில் இந்­தி­யா­வுக்கு விஜயம் செய்­தி­ருந்த நாமல் ராஜபக் ஷ அங்கு இந்­திய ஊட­க­மொன்­றுக்கு வழங்­கி­யுள்ள விசேட செவ்­வி­யி­லேயே அவர் இதனைத் தெரி­வித்­தி­ருக்­கிறார்.

அந்த செவ்­வியின் முக்­கிய விட­யங்கள் வரு­மாறு:

கேள்வி: உங்கள் தந்­தையின் அர­சியல் மீள் பிர­வேசம் தொடர்பில்?

பதில்: தற்­போ­தைய இலங்கை அர­சாங்கம் பல வாக்­கு­று­தி­களை வழங்­கியே பத­விக்கு வந்­தது. ஆால் அந்த வாக்­கு­று­திகள் நிறை­வேற்­றப்­ப­ட­வில்லை. தற்­போது இலங்­கையின் ஜனா­தி­ப­தியும் பிர­த­மரும் இணக்­கப்­பா­டின்றி பய­ணிக்­கின்­றனர்.

கேள்வி: ஆனால் அவர்கள் இரு­வரும் உங்கள் தந்­தைக்கு எதி­ராக இணக்­கப்­பாட்­டு­ட­னேயே உள்­ளனர்.

பதில்: அதுவும் தற்­போது கேள்­விக்­கு­றி­யா­கத்தான் இருக்­கி­றது. ஆனால் எமக்­கெ­தி­ராக நீதித்­து­றையை பயன்­ப­டுத்தி வரு­கின்­றனர். அண்­மையில் நாங்கள் ஒரு போராட்­டத்தை நடத்­தினோம். அதில் விஷம் கலந்த பால் பக்கற் வழங்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது.

கேள்வி: அர­சாங்­கமா அவற்றை வழங்­கி­யது?

பதில்: அர­சாங்க வாக­னங்கள் இதில் சம்­பந்­தப்­பட்­டுள்­ள­மைக்கு எம்­மிடம் ஆதா­ரங்கள் உள்­ளன. 8 பேர் வைத்­தி­ய­சா­லையில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டனர். எதிர்க்­கட்­சியை கட்­டுப்­ப­டுத்த அந்­த­ள­வுக்கு இறங்கி வந்­துள்­ளனர்.

கேள்வி: உங்கள் கட்சி கடந்த உள்­ளூ­ராட்சித் தேர்­தலில் வெற்றி பெற்­றது. இதன் மூலம் உங்கள் மீள் வருகை தெளி­வா­கி­றது. மகிந்த ராஜபக் ஷவின் மகன் என்ற வகையில் எப்­படி உணர்­கி­றீர்கள்?

பதில்: இது­போன்ற அர­சியல் உலகில் பொது­வா­னது. ஆனால் ஆசி­யா­வையே இதில் இலக்கு வைக்­கின்­றனர். மேற்கு நாடு­க­ளிலும் இது இருக்­கி­றது. ஆனால் உங்­க­ளது கடின உழைப்­பி­லேயே அர­சியல் வெற்றி தங்­கி­யி­ருக்­கி­றது.

கேள்வி: பிர­பா­க­ரனின் மரணம் தொடர்பில் உங்­க­ளது நினைவு எவ்­வாறு இருக்­கி­றது?

பதில்: அது 2009ஆம் ஆண்டு நடந்­தது. அப்­போது நான் சட்­டக்­கல்­லூ­ரியில் படித்­துக்­கொண்­டி­ருந்தேன். அப்­போது கடி­ன­மான அர­சியல் அழுத்­தங்கள் இருந்­தன.

யுத்தம் என்­பது ஒரு இல­கு­வான தீர்­மா­ன­மல்ல. அதில் நாம் வாழ்க்­கை­யுடன் போராட வேண்டி வரும். பயங்­க­ர­வா­தி­க­ளாக இருந்­தாலும் அனை­வரும் மக்­களே. எனினும் பயங்­க­ர­வா­தத்­துக்கு எதி­ராக நாம் போராட வேண்­டி­யி­ருந்­தது.

அவர்­க­ளுடன் பேச்சு நடத்த எனது தந்தை தயா­ரா­கவே இருந்தார். புலி­க­ளுக்கு பல சந்­தர்ப்­பங்­களைக் கொடுத்தார். இல்­லா­விடின் மஹிந்த ராஜபக் ஷ கிளி­நொச்­சிக்கு சென்று பேச்சு நடத்­தவும் தயா­ராக இருந்தார். ஆனால் இந்த விட­யத்தில் பிர­பா­கரன் சுய­ந­ல­மா­கவே இருந்தார்.

பிடி­வா­த­மா­கவே இருந்தார். அவ­ருக்கு யுத்தம் தேவைப்­பட்­டது. எனவே எனது தந்­தைக்கு வேறு தெரிவு இருக்­க­வில்லை.

போர் நிறுத்தம் அமுலில் இருந்­த­போது புலிகள் இரா­ணுவத் தள­பதி மீது தாக்­குதல் நடத்­தினர். யுத்தம் என்­பது இறுதித் தேர்­வா­கவே இருந்­தது.

மஹிந்த ராஜபக் ஷ மட்­டு­மல்ல புலி­க­ளுடன் பேச்சு நடத்த சந்­தி­ரிகா குமா­ர­துங்­கவும் முய­ற­சித்­தி­ருந்தார். பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்­கவும் இந்த முயற்­சியில் ஈடு­பட்­டி­ருந்தார்.

இது தமிழ் மக்­க­ளு­ட­னான பிரச்­சினை அல்ல. 83ஆம் ஆண்டு கல­வரம் அப்­போது பத­வி­யி­லி­ருந்த அர­சாங்­கத்தின் ஒரு தவ­றான விட­ய­மாகும். அதை­விட அது­பற்றிக் கூறு­வ­தற்கு என்னால் முடி­யாது. அப்­போது நான் பிறந்­தி­ருக்­க­வில்லை. அது அர­சாங்­கத்­தினால் செய்­யப்­பட்ட ஒரு தவ­றான செயற்­பாடு. என்­னு­டைய மைத்­து­னர்கள் தமி­ழர்­க­ளையே திரு­மணம் முடித்­துள்­ளனர்.

கேள்வி: எனினும் தமிழ் மக்கள் உங்கள் தந்தை உள்­ளிட்­ட­வர்கள் அவர்­க­ளுக்கு எதி­ரா­ன­வர்கள் என ஏன் கரு­து­கின்­றனர்?

பதில்: அது புலி­க­ளினால் உரு­வாக்­கப்­பட்ட பிர­சாரம். புலி புலம்­பெயர் மக்கள் இவ்­வாறு பிர­சாரம் செய்­கின்­றனர். ஆனால் உண்­மையில் அப்­படி நடக்­க­வில்லை.

தமிழ் மக்கள் பற்றி பேசும் புலம்­பெயர் மக்கள் இலங்­கைக்கு வந்து ஒரு வீட்­டைக்­கூட கட்­டி­ய­தில்லை. ஆயு­தத்­துக்கு நிதி செல­வ­ழித்த அவர்கள் புத்­த­கங்­க­ளுக்கு செல­வ­ழிக்­க­வில்லை. தற்­கொலை அங்­கி­க­ளுக்கு பணம் செல­வ­ழித்­த­வர்கள் சுகா­தா­ரத்­துக்கு செல­வ­ழிக்­க­வில்லை.

கேள்வி: உங்கள் தந்­தைக்கு எதி­ராக மேற்கு நாடு­க­ளி­லி­ருந்து அழுத்­தங்கள் வந்­தன?

பதில்: இந்த யுத்தம் முடி­வுக்கு வரும் என்று புலம்­பெயர் மக்கள் எண்­ண­வில்லை. எனினும் ஒரு கட்­டத்தில் அது முடி­வுக்கு வரும் என்று அனை­வரும் உணர்ந்­தனர்.

அப்­போது அதனை நிறுத்த முயற்­சித்­தனர். அதற்­காக அழுத்­தங்­கயை பிர­யோ­கிக்க வைத்­தனர். அவ்­வாறு செய்­த­வர்கள் இன்று இலங்­கையில் வந்து எந்த நல்­ல­தையும் செய்­யாமல் இருக்­கின்­றனர்.

கேள்வி: ராஜீவ் காந்தி கொலைக்­குற்­ற­வா­ளி­களை விடு­விக்க இந்­தி­யாவில் நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­டு­வ­தாக தெரி­கி­றது. உங்கள் கருத்து என்ன?

பதில்: அது தொடர்பில் நட­வ­டிக்கை எடுக்க இந்­திய நீதித்­து­றைக்கு முழு­மை­யான உரிமை உள்­ளது. நாம் எமது பகு­தியை செய்து விட்டோம். ராஜீவ் காந்­தியை கொலை செய்த மனி­தனை நாங்கள் அழித்­து­விட்டோம்.

தற்­போது எமது நாட்டில் அமைதி இருக்­கி­றது. 12500 முன்னாள் போரா­ளி­க­ளுக்கு புனர்­வாழ்வு அளித்­தி­ருக்­கிறோம். இந்த விட­யத்தில் இந்­திய தலை­வர்­களே முடி­வெ­டுக்க வேண்டும்.

கேள்வி: அது கடி­ன­மான முடி­வாக இருக்­குமா?

பதில்: தலை­வர்கள் கடி­ன­மான முடி­வு­களை எடுக்க வேண்டும்.

கேள்வி: இலங்­கையில் இந்­திய சீனா விவ­காரம் தொடர்பில்?

பதில்: அதுவும் ஒரு உரு­வாக்­கப்­பட்ட கதைதான். நாம் யுத்தம் முடிந்­ததும் அபி­வி­ருத்­தி­களை முன்­னெ­டுத்தோம். துறை­மு­கங்­களை நிர்­மா­ணித்தோம். இந்த அனைத்து திட்­டங்­களும் முதலில் இந்­தி­யா­வுக்கே வழங்­கப்­பட்­டன.

ஆனால் அப்­போ­தைய ஜனா­தி­ப­தி­யினால் நீண்­ட­காலம் தொடர்ந்து காத்­துக்­கொண்­டி­ருக்க முடி­யா­தி­ருந்­தது. அவர் அபி­வி­ருத்­தியை செய்ய வேண்­டி­யி­ருந்­தது.

கேள்வி: கொழும்புத் துறை­முகம் இருக்­கின்­ற­போது அம்­பாந்­தோட்­டையில் துறை­முகம் தோவையா?

பதில்: அது ஒரு மாற்­றீட்டுத் துறை­மு­க­மா­கவே இருக்­கி­றது. கொழும்புத் துறை­முக கோணத்தில் இருந்து பார்க்­கும்­போது அது மாறு­பட்ட எண்­ணக்­க­ருவில் உரு­வா­னது. அங்கு நாங்கள் உற்­பத்தி மற்றும் ஏற்­று­மதி குறித்து அவ­தா­னிக்­கிறோம். எமக்கு மத்­த­ளயில் விமா­ன­நி­லையம் ஒன்று இருக்­கி­றது. அனைத்­தையும் உள்­ள­டக்­கியே செயற்­ப­டு­கின்றோம்.

கேள்வி: மத்­தள விமான நிலை­யத்தில் இந்­தியா முத­லீடு செய்­ய­வுள்­ள­தாக தெரி­கி­றது. ஆனால் அதனை நீங்கள் எதிர்க்­கி­றீர்­களே?

பதில்: அங்கு இந்­தியா முத­லீடு செய்­வதை நாங்கள் எதிர்க்­க­வில்லை. ஆனால் தனியார் மயப்­ப­டுத்­தலை நாங்கள் விரும்­ப­வில்லை. ஆனால் பங்­கு­டை­மைக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டும். எனினும் தனியால் மயப்­ப­டுத்தல் எதற்கும் தீர்­வா­காது.

கேள்வி: எனினும் கொழும்புத் துறை­முகம் சீனாவின் தனியார் நிறு­வனம் போலல்­லவா தெரி­கி­றது?

பதில்: எமது காலத்தில் துறை­மு­க­நகர் சீனா­வினால் உரிமை கொண்­டா­டப்­ப­டு­வ­தாக இருக்­க­வில்லை.

கேள்வி: ஆனால் சீனா அதனை முழு­மை­யாக கட்­டுப்­ப­டுத்­து­கி­றதே?

பதில்: எமது ஆட்­சியில் அவ்­வாறு இருக்­க­வில்லை. துறை­முக அதி­கார சபையே யார் முத­லீடு செய்­வார்கள் என்­பதே தீர்­மா­னிக்கும் வகையில் சட்டம் இருந்­தது.

கேள்வி: உங்கள் அர­சாங்கம் மீண்டும் வந்தால் அது­தொ­டர்பில் மீண்டும் பேச்­சு­வார்த்தை நடத்­தப்­ப­டுமா?

பதில்: நிச்­ச­ய­மாக மீள் பேச்­சு­வார்­ததை நடத்­தப்­படும். இந்த விட­யத்தில் தற்­போது சில சட்­டங்கள் மீறப்­பட்­டுள்­ளன. தேசிய பாது­காப்பை கருத்தில் கொண்டு சில விட­யங்­களை செய்ய வேண்­டி­யி­ருக்­கின்­றது.

கேள்வி: சீனாவின் பிர­சன்னம் தொடர்பில் இந்­தியா கவலை கொண்­டி­ருந்­ததே?

பதில்: இலங்கை மண்ணை இந்தியாவுக்கு எதிராக எந்தவொரு நாடும் பயன்படுத்த எனது தந்தை இடமளிக்கவில்லை. அதில் உறுதியாக இருந்தோம். நாங்கள் அணிசேரா வெளிவிவகாரக் கொள்கையை கடைப்பிடிக்கிறோம்.

கேள்வி: இந்தியப் பிரதமருடனான சந்திப்பு எப்படியிருந்தது?

பதில்: அது ஒரு சம்பியதாயபூர்வமான சந்திப்பு. எனது தந்தை அவரின் பழைய நண்பரை சந்தித்திருந்தார்.

கேள்வி: ராகுல் காந்தியை சந்தித்திருக்கிறீர்களா?

பதில்: ராகுல் காந்தியை பல தடவைகள் சந்தித்திருக்கிறேன். தொலைபேசியிலும் உரையாடியிருக்கிறேன்.

கேள்வி: ரக்பி வீரரான நீங்கள் ஏன் அரசியலுக்கு வந்தீர்கள்?

பதில்: எனது தந்தை 2005இல் ஜனாதிபதியாகினார். அப்போது அவரின் தொகுதியில் வெற்றிடம் ஏற்பட்டது. அதனை நான் தொடரவேண்டியேற்பட்டது. அதனால் அரசியலுக்கு வந்தேன். ஆனால் அரசியல் சவால்கள் கடினங்கள் நிறைந்த பயணமாகும்.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

*

ilakkiyainfo Tweets

Facebook Like Box

Contact Us

news@ilakkiyainfo.com

Email Subscription

தினமும் பதிவுகளை மின்னஞ்சல் மூலம் பெற்றிட

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

May 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

விறுவிறுப்பு தொடர்கள்

    புலிகளின் இராணுவ பலம் வெளிப்பார்வைக்குப் பிரமிப்பூட்டுவதாக அமைந்திருந்தது: உண்மையில் உள்ளே வெறும் கோரையாகிப் போயிருந்தது!! (ஒரு கூர்வாளின் நிழலில்’ இருந்து.. -பாகம் -23)

புலிகளின் இராணுவ பலம் வெளிப்பார்வைக்குப் பிரமிப்பூட்டுவதாக அமைந்திருந்தது: உண்மையில் உள்ளே வெறும் கோரையாகிப் போயிருந்தது!! (ஒரு கூர்வாளின் நிழலில்’ இருந்து.. -பாகம் -23)

0 comment Read Full Article
    தலைவரின் ஒப்புதலுடன்  “மாவிலாற்றை பூட்டி கடைசிக்கட்ட போரை தொடங்கி வைத்த தளபதி சொர்ணம்!! (‘ஒரு கூர்வாளின் நிழலில்’ இருந்து.. (பாகம் -22)

தலைவரின் ஒப்புதலுடன் “மாவிலாற்றை பூட்டி கடைசிக்கட்ட போரை தொடங்கி வைத்த தளபதி சொர்ணம்!! (‘ஒரு கூர்வாளின் நிழலில்’ இருந்து.. (பாகம் -22)

0 comment Read Full Article
    மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு வாக்களியுங்கள்!! “மகிந்த ஜனாதிபதியா வந்தா கட்டாயம் சண்டைதான் தொடங்கும்.. சண்டை தொடங்கினா நாங்கதான் வெல்லுவம்!!: அண்ணன் கூறினார்!! (‘ஒரு கூர்வாளின் நிழலில்’ இருந்து.. (பாகம் -21)

மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு வாக்களியுங்கள்!! “மகிந்த ஜனாதிபதியா வந்தா கட்டாயம் சண்டைதான் தொடங்கும்.. சண்டை தொடங்கினா நாங்கதான் வெல்லுவம்!!: அண்ணன் கூறினார்!! (‘ஒரு கூர்வாளின் நிழலில்’ இருந்து.. (பாகம் -21)

0 comment Read Full Article

Latest Comments

இப்போதாவது முடடாள் அமெரிக்கனுக்கு எங்கள் ஹீரோவை பற்றி நினைவு வந்துள்ளது, அமெரிக்கன் சேர்ந்த கூடடம் [...]

கஜினி முகமது யாரிடம் 17 முறை தோற்றார்? [...]

பிள்ளையுயும் கிள்ளி விட்டு, தொட்டிலையும் ஆட்டும் பழக்கம் இசுலாமிய சகோதரர்க்கு ஒரு தொழிலாகவே தொன்று தொட்டு இருந்து வருகின்றது. [...]

24/04/2019 தேதியிட்ட கல்கண்டு வார இதழில், தலாய்லாமாவின் முழுப் பெயர் "ஜே-சுன்-ஜாம்-பால்காக்-வாங்லோ-சாங்யே- ஷே டென்சிங்யா-சோ-ஸி-சும்வாங்-க்யூர்சுங்-பா-மே-பாய்-டே-பால்-ஸாங்-போ" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது [...]

இவர் செய்ய வேண்டிய தற்போதைய அரசின் மீதும் அதன் பயங்கரவாத அமைச்சர்கள் மீதும் பில்லியன் கணக்கில் நஷ்ட ஈடு [...]

இலங்கை பத்திரிகைகள்

English News