ilakkiyainfo

காலி­முகத் திட­லில் கட­லுக்குள் ஓர் சுவர்க்கபூமி -(வீடியோ)

காலி­முகத் திட­லில் கட­லுக்குள் ஓர் சுவர்க்கபூமி -(வீடியோ)
September 22
21:08 2014

சீன ஜனா­தி­பதி ஷீ ஜின்பிங் இரண்டு நாள் உத்­தி­யோ­க­பூர்வ விஜ­யத்தை மேற்­கொண்டு கடந்த 16 ஆம் திகதி இலங்கை வந்தார். இலங்­கையில் பல அபிவிருத்தி திட்­டங்­களை முன்­னெ­டுக்கும் வகையில் 27 ஒப்­பந்­தங்கள் இந்த விஜ­யத்தின் போது சீனா­வுக்கும் இலங்­கைக்­கு­மி­டையில் கைச்சாத்திடப்பட்டன.

mahintha-இதில் முக்­கி­ய­மான ஒப்­பந்தம் கொழும்பு காலி­முகத் திட­லுக்கு அருகே நிர்­மா­ணிக்­க­ப்ப­ட­வுள்ள துறை­முக நக­ர­மாகும். இந்­நகர் நிர்­மா­ணிக்­க­பட்­ட­வுடன் இலங்­கையின்  சுவர்க்­க­பு­ரி­யென வர்­ணிக்­கப்­படும் அள­வுக்கு எழில் கொஞ்சும் நக­ராக விளங்­கு­மென அதன் மாதி­ரியை பார்த்­தாலே புரிந்து கொள்ள முடியும்.

colombo_port_city_20141337 மில்­லியன் அமெ­ரிக்­க­டொலர் செலவில் நிர்­மா­ணிக்­கப்­ப­ட­வுள்ள இத் துறை­முக நகர நிர்­மா­ணப்­ப­ணி­களை சீன ஜனா­தி­பதி ஷீ ஜின்பிங் கடந்த 17 ஆம் திகதி உத்­தி­யோ­க­பூர்­வ­மாக ஆரம்­பித்து வைத்தார்.

கொழும்பு காலி­முகத் திட­லுக்கு எதி­ரே­யுள்ள கடற்­ப­ரப்பை, நிரப்பி மொத்த பூமிப் பரப்­பிற்கு 233 ஹெக்­டெ­யரை இணைத்­துக்­கொண்­டுள்­ள­தாக இலங்கைத் துறை­முக அதி­கா­ர­சபை தெரி­வித்­துள்­ளது.

இலங்கைத் துறை­முக அதி­கா­ர­சபை மற்றும் சீன மக்கள் குடி­ய­ரசின் சைனா கொம்­யூ­னி­கேஷன் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் நிறு­வ­னத்­துடன் கைச்­சாத்­தி­டப்­பட்ட புரிந்து­ணர்வு ஒப்­பந்­தத்தின் அடிப்­ப­டையில் சைனா ஹாபர் என்­ஜி­னி­யரிங் நிறு­வ­னத்தால் கொழும்பு துறை­முக நகரம் நிர்­மா­ணிக்­கப்­ப­டு­கின்­றது.

இத்­திட்ட நிர்­மா­ணப்­ப­ணிக்­கான புரிந்­து­ணர்வு ஒப்­பந்­த­மா­னது கடந்த 16 ஆம் திகதி செவ்­வாய்க்­கி­ழமை இரு­த­ரப்­பி­ன­ரி­டை­யேயும் கைச்­சாத்­தி­டப்­பட்­டது. இலங்­கையில் முதல் தட­வை­யாக கடற்­பி­ர­தே­ச­மொன்றை நிரப்பி நக­ர­மொன்று நிர்­மா­ணிக்­கப்­ப­டு­வது பெரு­மைக்­கு­ரி­ய­தாகும்.

இதே­வேளை, துறை­முக நக­ரத்தின் முதற்­கட்டப் பணிக்­காக 1337 மில்­லியன் அமெ­ரிக்க டொலர் செலவு செய்­யப்­பட உள்­ள­துடன் சைனா கொம்­யூனிகேஷன் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் நிறு­வனம் அத்­திட்­டத்தில் முத­லீடு செய்­ய­வுள்­ளது.

நவீன வச­தி­க­ளுடன் கூடிய விடு­திகள், உணவு விடு­திகள், நீச்சல் தடா­கங்கள், விளை­யாட்டு வச­திகள், உடற்­ப­யிற்சிக் கூடங்கள் உள்­ளிட்­டவை நிர்­மா­ணிக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளன.

port-city-colombo-chec-2சீனாவின் உத­வி­யுடன் இலங்­கையில் பல அபி­வி­ருத்தி திட்­டங்கள் இதற்கு முன்­னரும் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்ள நிலையில், இத்­திட்­டத்­தி­னூ­டாக மேற்­கொள்­ளப்­படும் நேரடி முத­லீ­டுகள் கார­ண­மாக மேலும் பல அபி­வி­ருத்தி முன்­னேற்­றங்கள் இடம்­பெற சாத­க­மான சூழல் அமைந்­துள்­ளது.

புதி­தாக நிர்­மா­ணிக்­கப்­பட்ட இப்­பூமிப் பிர­தே­சத்தில் 170 ஹெக்­டெ­யர்­களை அபி­வி­ருத்தி நிர்­மாணப் பணி­க­ளுக்­கா­கவும், ஏனைய 63 ஹெக்­டெ­யர்­களை பொது வச­தி­க­ளா­கிய நீரோ­டைகள், நடை­பா­தைகள் மற்றும் பூங்­காக்கள் போன்­ற­வற்­றிற்­காக உப­யோ­கிப்­ப­தற்கும் முடிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­துடன்,

இதன் நிர்­மாணப் பணிகள் எதிர்­வரும் 8 வருட காலப்­ப­கு­தி­களில் நிறை­வ­டைய உள்­ளது.

இலங்கைத் துறை­முக அதி­கா­ர­ச­பையின் செயற்­றிட்­ட­மாக நடை­பெறும் இந்­நிர்­மாண முத­லீட்­டுக்­காக, இலங்கை முத­லீட்டு சபையால் வெளி­நாட்டு முதலீ­டு­க­ளுக்கு வழங்­கப்­படும் வரி­வி­லக்கும் வழங்­கப்­ப­டு­கின்­றது என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­க­தாகும்.

ஜனா­தி­பதி மஹிந்த ராஜபக் ஷ மற்றும் சீன மக்கள் குடி­ய­ரசுத் தலைவர் ஷீ ஜின்பிங் ஆகி­யோரால் கொழும்பு துறை­முக வளா­கத்தில் சம்­பி­ர­தா­ய­பூர்­வ­மாக ஆரம்­பித்து வைக்­கப்­பட்ட  இந்த அபி­வி­ருத்தி வேலைத்­திட்­ட­மா­னது, இலங்கை அபி­வி­ருத்தி வர­லாற்றில் இது­வரை மேற்­கொள்­ளப்­ப­டாத பெருந்தொகையான வெளி­நாட்டு முத­லீட்டு அபி­வி­ருத்தி வேலைத்­திட்­ட­மாகும்.

கொழும்பு துறை­மு­கத்தின் சொர்க்க பூமி­யாக திகழும் இவ்­வேலைத் திட்­ட­மா­னது, நாட்டின் பொரு­ள­ா­தார அபி­வி­ருத்­திக்கு பங்­க­ளிப்பு செய்யும் வகையில் புதிய வேலை­வாய்ப்­புக்­களை உரு­வாக்­குதல், சுற்­று­லாத்­துறை வளர்ச்­சி­யினை மேம்­ப­டுத்தல், வெளி­நாட்டு வரு­வாயை அதி­க­ளவு பெற்றுத்தரல் மற்றும் தெற்கு ஆசி­யாவின் முதன்­மை­மிக்க வர்த்­தக கேந்­திர நிலை­ய­மாக்­கிடும் அபி­வி­ருத்தி பணி­களை மேற்­கொள்ளல் போன்­ற­வற்றை செயற்­ப­டுத்த உள்­ளது.

சீனா­விற்கும், இலங்­கைக்கும் இடை­யி­லான நட்­பு­றவை வலுப்­ப­டுத்தும் வகையில் 28 வரு­டங்­களின் பின்னர் சீன ஜனா­தி­பதி கடந்த 16 ஆம் திகதி இலங்­கைக்கு விஜயம் செய்­தி­ருந்தார்.

இதன் தொடர்ச்­சி­யாக ஜனா­தி­பதி மஹிந்த ராஜபக் ஷவிற்கும் சீன ஜனா­தி­ப­திக்கும் இடை­யி­லான உத்­தி­யோக பூர்வ சந்­திப்பு ஜனா­தி­பதி செய­ல­கத்தில் நடை­பெற்­றது.

இச்­சந்­திப்பின் போது, இலங்­கையை ஆசி­யாவின் ஆச்­ச­ரி­ய­மாக்கும் திட்­டத்தின் கீழ் சீனாவும், இலங்­கையும் 27 ஒப்­பந்­தங்­களில் கைச்­சாத்­திட்­டன.

குறிப்­பாக, இலங்­கையும், சீனாவும் ஒரு­நாட்டின் இறை­மையில் மற்றும் ஒரு நாடு அல்­லது அமைப்பு தலை­யி­டு­வதை எதிர்ப்­பது என்ற கொள்­கையில் இணக்கம் கண்­டுள்­ளனர்.

Gold-Coast-Australiaஅத்­துடன் இரண்டு நாடு­க­ளிலும் அர­சியல், சமூக கட்­ட­மைப்பு பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு சமா­தா­ன­மான தீர்­வுகள் விட­யத்­திலும் ஏனைய நாடு­களின் அமைப்­புக்­களின் தலை­யீ­டு­களை எதிர்ப்­பதில் இரண்டு நாடு­களும் இணக்கம் கண்டுள்ளனர்.

இதே­வேளை இலங்­கையின் ஒற் றுமை, சமா­தானம் மற்றும் நல்லி ணக்க விட­யங்­களில் சீனா ஆத­ரவை வழங்கும் என்று சீனாவின் ஜனா­தி­பதி தெரி­வித்­துள்ளார். இதன் போது பொரு­ளா­தார தொழில்­நுட்ப மற்றும் கலா­சார ரீதி­யான இணக்­கங்கள் எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. அத்­துடன் இரண்டு நாடு­களும் பாது­காப்பு ஒத்­து­ழைப்­பு­களை பல­ப­டுத்த இணங்­கி­யுள்­ளன.

மேலும், நுவன்­புர அதி­வேக பாதை, வடக்கு அதி­வேக பாதை, ஜின், நில­வள ஆறு­களை திசைத்­தி­ருப்பல், தேசிய விமான நிலை­யங்­களின் புன­ர­மைப்பு, மசகு எண்ணெய் சுத்­தி­க­ரிப்பு நிலையம் ஆகிய திட்­டங்­க­ளுக்­கான நிதியுதவியையும் சீன அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ரெ.தேவிகா

 

ஸ்காட்லாந்து வாக்கெடுப்பு, தமிழீழத்தில் சாத்தியமா?

About Author

admin

admin

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

*

ilakkiyainfo Tweets

Facebook Like Box

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Latest Comments

மூடர் கூட்டம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி பொருளை அள்ளி இறைப்பீர்கள். "மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை ", போய்...

Sritharan stop deviding people. No election yet. Shame you do this for your food. STOP...

நல்ல விடையம், கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், தேச துரோகியாகிய இவளுக்கு இது சிறை செல்லாமல் தடுக்கும், ஒரு பெண்ணாக இருந்தும்...

Email Subscription

தினமும் பதிவுகளை மின்னஞ்சல் மூலம் பெற்றிட

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Contact Us

news@ilakkiyainfo.com