எனினும் குறித்த வீடியோவானது எந்த நாட்டில் எடுக்கப்பட்டது என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.

வீடியோ: (மூலம்- The Sun )