Day: February 23, 2014

சீனாவைச் சேர்ந்த விவசாயி ஒருவர் தனது அன்புக்குரிய பேரனுக்காக பெரும் சிரமத்தின் மத்தியில் சுயமாக சிறிய லம்போர்கினி ஆடம்பர காரொன்றை வடிவமைத்து வழங்கியுள்ளார். குவோ என்ற மேற்படி…