விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் திணைக்களம் ஒரு அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.