இன்றைய செய்திகள்

பேஸ்புக் காதல் விவகாரம் ஒன்று  காரணமாக எல்பிட்டிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த யுவதி ஒருவர்…

அரசியல்

View More

வினோதம்

கொரோனா பற்றிய தகவல்

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

Total in Sri Lanka
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Cases Per Million