ilakkiyainfo

உள்­ளக விசா­ரணை முன்­னரே தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டு­விட்­டது- (சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் செவ்வி)

உள்­ளக விசா­ரணை முன்­னரே தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டு­விட்­டது- (சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன்  செவ்வி)
October 11
20:59 2015

சர­ணா­கதி அர­சி­யலில் பய­ணிக்­கின்­றோமா எனக் கேள்­வி­யெ­ழுப்­பி­யுள்ள தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பின் பங்கா­ளிக்­கட்­சி­யான ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ்.பின் தலைவர் சுரேஷ் பிரே­மச்­சந்­திரன் அர­சாங்கம் விசா­ர­ணை­களை கால­தா­ம­தப்­ப­டுத்தும் செயற்­பா­டு­களை முன்­னெ­டுக்­கு­மெ­னவும் சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்ளார்.

ஜெனி­வா­வுக்குச் சென்­றி­ருந்த சுரேஷ் பிரே­மச்­சந்­திரன் அங்கு நடை­பெற்ற சந்­திப்­புக்கள் நிறை­வேற்­றப்­பட்ட அமெ­ரிக்க பிரே­ரணை மற்றும் ஐ.நா. விட­யங்கள் தொடர்பில் கூட்­ட­மைப்­பினுள் காணப்­படும் முரண்­பாட்டு நிலை­மைகள் தொடர்­பாக வழங்­கிய விசேட செவ்­வி­யி­லேயே மேற்­கண்­ட­வாறு தெரி­வித்தார்.

அச் செவ்­வியின் முழு­வ­டிவம் வரு­மாறு,

கேள்வி :- ஐ.நா. அறிக்­கைக்கும், நிறை­வேற்­றப்­பட்ட அமெ­ரிக்கப் பிரே­ர­ணைக்­கு­மி­டையில் பல்­வேறு வேறு­பா­டுகள் காணப்­ப­டு­கின்­றன. இந்­நி­லையில் ஜெனிவா சென்­றி­ருந்த நீங்கள் இவ்­வி­ட­யங்கள் தொடர்­பாக கவனம் செலுத்தி சர்­வ­தேச தரப்­புக்­க­ளுக்கு அழுத்­த­ம­ளித்­தீர்­களா?

பதில்:- ஐ.நா மனித உரிமை பேர­வையில் 47 அங்­கத்­துவ நாடுகள் காணப்­ப­டு­கின்­றன. அவற்றில் 12 நாடு­களின் பிர­தி­நி­தி­களைச் சந்­தித்து இவ்­வி­ட­யங்கள் தொடர்­பாக பேச்­சு­வார்த்­தை­களை நடத்­தி­யி­ருந்தோம்.

குறிப்­பாக தமிழ் மக்­களின் சர்­வதே விசா­ர­ணைக்­கான கோரிக்­கைக்­கான கார­ணங்கள், வட­மா­கா­ணத்தில் காணப்படும் மோச­மான   இரா­ணு­வப்­பி­ர­சன்னம், சாட்­சி­யங்­களின் பாது­காப்பு, வெளிநாட்டு வாழ் இலங்கையர்கள் சாட்சிய­ம­ளிப்பு, இலங்கை அர­சாங்­கத்­தினால் கடந்த காலத்தில் அமைக்­கப்­பட்ட ஆணைக்குழுக்கள் தொடர்­பாக அனு­ப­வங்கள், முன்னாள் ஜனா­தி­பதி, இரா­ணு­வத்­த­ள­ப­தி­களை விசாரணைக்குட்­ப­டுத்த இட­ம­ளிக்க மாட்டோமென தற்­போ­தைய ஆட்­சியின் பிர­தா­னிகள் பகி­ரங்­க­மாகத் தெரிவித்து வரும் கருத்­துக்கள்,

இலங்­கைக்கு வெளியில் விசா­ர­ணைகள் இடம்­பெ­ற­வேண்­டி­ய­தற்­கான கார­ணங்கள் ஐ.நா.அறிக்­கையில் கூறப்பட்­டுள்ள கலப்பு விசேட நீதி­மன்ற பொறி­முறை கூட அகற்­றப்­ப­டு­வ­தற்­கான நிலைமை காணப்­ப­டு­கின்­றது (அமெ­ரிக்க பிரே­ரணை நிறை­வேற்­று­வ­தற்கு முன்­ன­தாக) அதற்கு இட­ம­ளிக்க கூடாது போன்ற விட­யங்கள் தொடர்­பாக அப்­பேச்­சு­வார்த்­தை­களின் போது அதீத கவனம் செலுத்­தப்­பட்­டி­ருந்­தது.

நாம் பேச்­சு­வார்த்­தை­களை நடத்­திய 12 நாடு­களில் இலத்தீன் அமெ­ரிக்க மற்றும் ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்த நாடுகள் சில எம்மால் எடுத்­துக்­கூ­றப்­பட்ட விட­யங்கள் தொடர்பில் பேரவை அமர்­வு­க­ளின்­போது தெளிவாக சுட்டிக்காட்டி­யுள்­ளன.

இருப்­பினும் இங்கு இடம்­பெற்ற விட­யங்கள் தொடர்­பாக உள்­ளக விசா­ர­ணை­யொன்றே நடை­பெறவேண்டுமென்ற விடயம் ஏற்­க­னவே தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டு­விட்­டது.

கேள்வி:- உள்­ளக விசா­ரணை முன்­னரே தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டு­விட்­ட­தென எந்த அடிப்­ப­டையில் அவ்­வாறு கூறு­கின்­றீர்கள்?

பதில்:- ஜன­வரி மாதம் 8ஆம் திகதி இடம்­பெற்ற ஜனா­தி­பதி தேர்­தலின் போது இடம்­பெற்ற ஆட்­சி­மாற்­றத்தின் பின்னர் உள்­ளக விசா­ர­ணையே மேற்­கொள்­ளப்­ப­ட­வேண்டும் என்ற முடி­வுக்கு சர்­வ­தேசம் வந்­தி­ருந்­தது.

அதன் பின்னர் நடை­பெற்ற பாரா­ளு­மன்ற தேர்தல் நிறை­வ­டைந்­த­வுடன் மத்­திய ஆசி­யா­வுக்­கான அமெ­ரிக்க உதவி இரா­ஜாங்க செய­லாளர் நிஷா தேசாய் பிஷ்வால் இங்கு வருகை தந்­தி­ருந்தார்.

அவர் கூட்­ட­மைப்பைச் சந்­தித்த போது வடக்கு முதல்­வரும் கலந்­து­கொண்­டி­ருந்தார். அச்­சந்­திப்­பை­ய­டுத்தே விசா­ரணை அவ­சியம் என்ற தீர்­மா­னத்தை நிறை­வேற்­றினார்.

எனவே ஐக்­கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேர­வையின் 30ஆவது கூட்­டத்­தொடர் இடம்­பெ­று­வ­தற்கு முன்னதாகவே அமெ­ரிக்கா, இலங்கை, சில­ச­மயம் இந்­தி­யாவும் உட்­பட்டு உள்­ளக விசா­ர­ணையே முன்­னெ­டுக்­கப்­படும் என்ற முடி­வுக்கு வந்து விட்­டார்கள்.

இந்­நி­லையில் ஐ.நா.மனித உரிமைப் பேர­வையில் வெறு­மனே மேலெ­ழுந்த வாரி­யா­கவே அனைத்தும் இடம்­பெற்­றன.

கேள்வி:- அவ்­வா­றாயின் எந்த நம்­பிக்­கையில் நீங்கள் ஜெனிவா­வுக்கு சென்­றி­ருந்­தீர்கள்?

பதில்:- எமக்கு மிகவும் குறு­கிய காலப்­ப­கு­தியே காணப்­பட்­டது. அக்­கால எல்­லைக்குள் அங்­கத்­து­வ­நா­டு­களை நேரில் சந்­தித்து உள்­ளக விசா­ர­ணை­யொன்று முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­டு­மானால் அதில் ஏற்­ப­டப்­போகும் விளை­வுகள் தொடர்­பாக எடுத்துக் கூறி மாற்­றங்­களை ஏற்­ப­டுத்த முடியும் என்ற அடிப்­ப­டையில் அங்கு சென்­றி­ருந்தோம்.

நாம் சந்­தித்த நாடு­களில் சில சர்­வ­தேச விசா­ர­ணையையும், சில கலப்பு விசேட நீதி­மன்ற பொறி­மு­றை­யூ­டான விசா­ர­ணை­யையும் வலி­யு­றுத்­தி­யி­ருந்­தன.

எனினும் அவை எல்­லா­வற்­றையும் கடந்து அமெ­ரிக்­காவும், இலங்­கையும் விரும்­பிய வகையில் பிரே­ரணை நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது.

விசே­ட­மாக இலங்கை குறித்த பிரே­ர­ணையை ஏற்­றுக்­கொண்ட பின்னர் ஏனைய சர்வதேச நாடுகள் ஆத­ரவை வழங்­கி­யி­ருந்­தன.

கேள்வி:- தற்­போ­தைய பரிந்­துரை கூட நாட்­டுக்கு ஆபத்­த­ானது என பெரும்­பான்மை தரப்­புக்கள் போர்க்­கொடி தூக்­கு­கின்­ற­னவே?

பதில்:- தற்­போது நிறை­வேற்­றப்­பட்­டுள்ள பிரே­ர­ணையை இலங்கை அர­சாங்கம் கையெ­ழுத்­திட்டு ஏற்­றுக்­கொண்­டுள்­ளது.

இலங்கை அர­சாங்கம் தனக்கு எதி­ராக எந்­த­வொரு தீர்­மா­னமும் காணப்­ப­டு­மா­க­வி­ருந்தால் அதனை நிச்­சயம் நிரா­க­ரித்­தி­ருக்கும்.

தற்­போ­தைய பிரே­ர­ணையில் பொறுப்­புக்­கூ­றலை அதி­யுச்­சய­ளவில் வலி­யு­றுத்­திய சரத்­துக்கள் அனைத்தும் நீக்கப்­பட்­டுள்­ளன.

அத­ன­டிப்­ப­டையில் இலங்­கையின் நீதித்­து­றைக்கு உட்­பட்ட வகை­யி­லேயே விசா­ரணை நடை­பெறும். அதன்போது அர­சாங்கம் விரும்­பினால் பொது­ந­ல­வாய நாடுகள், வெளிநா­டு­களின் உத­வி­க­ளை­பெற்­றுக்­கொள்­ளலாம் என்றே கூறப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது.

மாறாக உத­வியைப் பெற­வேண்டும் அல்­லது அவர்­களின் பங்­க­ளிப்பு காணப்­ப­ட­வேண்­டு­மென வலி­யு­றுத்­தப்­ப­ட­வில்லை.

இவ்­வாறு காணப்­ப­டு­வ­தனால் தான் ஆட்­சியின் பிர­தா­னிகள் தாம் முன்னாள் ஜனா­தி­பதி, இரா­ணு­வத்­த­ள­ப­திகள் ஆகி­யோரை காப்­பாற்­றி­யுள்­ள­தாக கூறு­கின்­றார்கள்.

அதே­நேரம் குறித்த பிரே­ர­ணையில் பல இடங்­களில் புதிய ஆட்­சியை கருத்­தில்­கொண்டு அதி­க­மாக வர­வேற்­கின்றோம் என்ற சொற்­பதம் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது.

ஆகவே இலங்கை அர­சாங்­கத்­திற்கு இந்தப் பிரே­ரணை அழுத்­த­ம­ளிப்­ப­தா­கவே அல்­லது நெருக்­க­டியை ஏற்படுத்து­வ­தா­கவோ இல்லை.

எனினும் சிங்­கள, பௌத்த அமைப்­புக்கள் தமது சுய­நல அர­சியல் தேவைக்­காக அப்­பி­ரே­ரணை தொடர்­பாக மாறு­பட்ட கருத்தை முன்­வைத்து தென்­னி­லங்­கைக்கு வேறு­பட்ட நிலையை காட்­டு­வ­தற்கு முயல்­கின்­றன.

கேள்வி:- ஐ.நா மனித உரிமை பேர­வையில் அமெ­ரிக்கா பொறுப்­புக்­கூ­றலை வலி­யு­றுத்தி காத்­தி­ர­மான பிரே­ர­ணை­களை கொண்­டு­வந்­தி­ருந்­தது.

அவ்­வா­றி­ருக்­கையில் ஆட்­சி­மாற்­றத்தின் பின்னர் அந்­நாடு இவ்வா­றான­தொரு நிலைப்­பாட்டை எடுப்­ப­தற்கு அடிப்­படைக் காரணம் என்ன?

பதில்:- அமெ­ரிக்­காவைப் பொறுத்­த­வ­ரையில் இலங்­கையின் கேந்­திர முக்­கி­யத்­து­வமே முதன்­மை­யா­னது. அக்கேந்­திர முக்­கி­யத்­துவம் பாதிப்­ப­டையக் கூடாது என்­பதே அவர்­களின் நிலைப்­பாடு. கடந்த ஆட்­சியின் போது இக்­கேந்­திர முக்­கி­யத்­து­வ­மா­னது சீனாவின் கைக­ளுக்கு அதி­க­மாகச் சென்­றி­ருந்­தது.

அத்­துடன் சீனாவின் வர்த்­த­கங்கள், நிர்­மா­ணச்­செ­யற்­பா­டுகள் இலங்­கை­யினுள் அதி­க­ளவில் இருந்­தன. இதனால் இந்து சமுத்­திர பிராந்­தி­யத்தில் அமெ­ரிக்கா மற்றும் இந்­தி­யாவின் நலன்­க­ளுக்கு மாறாக இலங்கை செயற்­படும் என்ற ஐயப்­பாடு காணப்­பட்­டது. ஆகவே தான் ஆட்சி மாற்றம் அவ­சி­ய­மாக இருந்­தது.

முதலில் ஜனா­தி­பதி மாற்­றப்­பட்டார். அடுத்து பாரா­ளு­மன்­றத்தில் அவர்­க­ளுக்கு சாத­க­மான ஆட்­சி உருவாக்கப்பட்­டது. அந்த ஆட்சி பாது­காக்­கப்­ப­ட­வேண்­டி­யது அவர்­க­ளுக்கு அவ­சி­ய­மா­க­வி­ருந்­தது.

அந்த அடிப்­ப­டை­யிலேயே அவர்கள் இயங்­கி­னார்கள். உள்­நாட்டில் பாதிக்­கப்­பட்ட தரப்­புக்­க­ளுக்­கான நீதிகிடைக்கும் செயற்­பா­டு­களை முன்­னெ­டுக்க முடி­யாது என்­பது அவர்கள் நன்­க­றிந்­துள்­ளார்கள்.

கேள்வி:- தமிழ் மக்கள் எதிர்­கொள்ளும் பிரச்­சி­னைகள், போராட்­டங்கள் உரு­வா­ன­மைக்­கான காரணங்கள், இன்­றைய தேவைகள் உள்­ளிட்ட அனைத்து விட­யங்­க­ளையும் அயல் நாடான இந்­தியா அறிந்துள்­ளது. இந்­தியா தமி­ழர்­களை கைவி­டாது என்­பது கூட்­ட­மைப்பின் மாறாத நிலைப்­பா­டாக உள்ளது. இருப்­பினும் தமி­ழர்­க­ளுக்­கான நீதி­கோரல், பொறுப்புக் கூறல் தொடர்பில் இந்­தியா தற்­போது கொண்­டி­ருக்கும் நிலைப்­பாட்டை எவ்­வாறு பார்க்­கின்­றீர்கள்?

பதில்:- எந்­த­வொரு நாட்­டுக்கும் தமது நலன்­களே முதன்­மை­யானவை. அத­ன­டிப்­ப­டை­யிலே இந்­தி­யா­வுக்கும் தமது நலன்கள் முக்­கி­ய­மா­ன­தா­கவும் முதன்­மை­யா­ன­தா­கவும் இருக்கும்.

இலங்­கையில் நீண்­ட­கா­ல­மா­கவே இனப்­பி­ரச்­சி­னை­யொன்று காணப்­ப­டு­கின்­றது. கடந்த காலத்தில் இனக்­க­ல­வரம் நடை­பெற்­ற­போது அப்­போ­தைய இந்­தி­யப்­பி­ர­தமர் இந்­தி­ரா­காந்தி தனது பிர­தி­நி­தி­களை இங்கு அனுப்பியிருந்தார்.

அத­னைத்­தொ­டர்ந்து இந்­திய அமை­திப்­படை அனுப்பி வைக்­கப்­பட்­டது. இந்­திய, இலங்கை -ஒப்­பந்தம் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டது. இவ்­வாறு இந்­தி­யாவின் பல்­வேறு வகி­பாகங்கள் கடந்­த­கா­லத்தில் இருந்­துள்­ளன.

அது­மட்­டு­மன்றி இறுதி யுத்­தத்தில் எத்­த­னை­யா­யிரம் பேர் கொல்­லப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றார்கள். எவ்­வ­ளவு விதவைகள் உள்­ளனர்.

தற்­போது தமி­ழர்­களின் நிலை என்ன? எவ்­வ­ளவு அழி­வு­க­ளுக்கு முகங்­கொ­டுத்­துள்ளோம் உள்­ளிட்ட அனைத்­தையும் இந்­தியா அறிந்­துள்­ளது. யாழில் இந்­திய துணைத்­தூ­த­ர­க­மொன்று உள்­ளது.

அதன் மூலம் டெல்­லியில் உள்ள அதி­கார வர்க்­கத்­தினர் தேவை­யான தக­வல்­களை பெற்­றுக்­கொண்டு வரு­கின்­றார்கள். நாம் சந்­திக்­கின்­ற­போது பல தக­வல்­களை வழங்­கு­கின்றோம்.

இந்­தியா தற்­போது 50ஆயிரம் வீட்­டுத்­திட்­டங்­களை முன்­னெ­டுக்­கின்­றது. பல்­வேறு நலத்­திட்­டங்­களை முன்­னெ­டுக்­கின்­றது. ஆகவே அவர்கள் அறி­யாத புதிய விட­யங்கள் ஒன்­று­மில்லை.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பின் தலைவர் இரா.சம்­பந்தன் ஐக்­கிய இலங்­கைக்குள் தீர்வு பெற­வேண்­டு­மென்­ப­தையே வலி­யு­றுத்­து­கின்றோம் என பல்­வேறு சந்­தர்ப்­பங்­களில் குறிப்­பிட்­டுள்ளார்.

வட­கி­ழக்கு இணைக்­கப்­பட்டு தமிழர் தாயகத்தில் இருந்து இரா­ணுவம் வெளி­யேற்­றப்­ப­ட­வேண்டும். இந்­தி­யா­வி­லுள்ள ஈழ அக­திகள் தமது சொந்த நிலங்­களில் குடி­யேற்­றப்­ப­ட­வேண்டும்.

மீள்­கு­டி­யேற்றம், வித­வைகள், காண­ாமல்­போனோர், அரசியல் கைதிகள் போன்ற விட­யங்­களில் உரிய நட­வ­டிக்­கைகள் வேண்டும்.

நீண்­ட­கா­ல­மாக காணப்­படும் இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்கு உரிய அர­சியல் தீர்வு கிடைக்க வேண்டும். தமிழ் மக்கள் கௌர­வ­மாக வாழ­வேண்டும் இதுவே எமக்கு தேவை­யா­க­வுள்­ளது. இவை இந்­தி­யாவின் நலன்­க­ளுக்கு எதி­ரா­ன­வை­யல்ல.

அவ்­வா­றான நிலையில் இந்­தியா எமது விட­யங்கள் தொடர்பில் எவ்­வ­ளவு தூரம் ஆழ­மாக செயற்­ப­டு­கின்­றது என்ற ஐயப்­பாடு தற்­போது எழுந்­துள்­ளது.

இந்­தி­யாவைப் பொறுத்­த­வ­ரையில் தமி­ழர்­களின் பிரச்­சி­னைக்கு ஆதரவாக குரல்­கொ­டுக்கும் பட்­சத்தில் தமது நாட்டில் காணப்­படும் காஷ்மீர் பிரச்­சி­னையில் ஐ.நா.வின் தலை­யீடு ஏற்­ப­டலாம்.

அதே­நேரம் அதி­க­மான அழுத்­தங்­களை வழங்கும் பட்­சத்தில் இலங்கை, சீனாவின் பக்கம் சார்ந்து விடும். அது தனது தேசிய பாது­காப்­புக்கு அச்­சு­றுத்­த­லா­கி­விடும் ஆகிய கருத்­துக்­களை தொடர்ச்­சி­யாக டெல்லி கூறிவருகின்றது.

அண்­மையில் தமி­ழக சட்­ட­ச­பையில் இலங்கை விடயம் தொடர்­பாக சர்­வ­தேச விசா­ரணையை வலி­யு­றுத்தி நிறை­வேற்­றப்­பட்ட தீர்­மானம் தொடர்­பாக தமி­ழக முதல்வர் ஜெய­ல­லிதா டெல்­லியை தொடர்­பு­கொண்டார்.

அதன்­போது அவ்­வா­றான நிலைப்­பாட்டை எடுப்­போ­மா­க­வி­ருந்தால் இலங்கை சீனாவின் பக்கம் சென்றுவிடுமென கூறப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது.

ஈழத்­த­மி­ழர்கள் இந்­தி­யாவின் நட்பு சக்­திகள். கடந்த காலங்­களில் இந்­திய சீன, இந்­திய, பாகிஸ்தான் யுத்தங்களின் போது இலங்கை அர­சாங்கம் ஏனைய நாடு­க­ளுக்கே சாத­க­மாக இருந்­தது. ஈழத்­த­மி­ழர்கள் மாத்திரமே இந்­தி­யா­வுக்கு ஆத­ர­வாக இருந்­துள்­ளார்கள்.

அதே­போன்று இந்­தி­யா­வினால் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்ட இந்­திய, இலங்கை ஒப்­பந்­தத்தை கூட இலங்கை அர­சாங்­கமே மலி­னப்­ப­டுத்தி அதனை முழு­மை­யாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த தவ­றி­யி­ருக்­கின்­றது.

அவ்­வா­றான நிலையில் இந்­தியா தமி­ழர்­களின் நலன்­களை ஓரங்­கட்ட முனை­கின்­றதா என்ற ஐயப்­பா­டுகள் மேலெ­ழுந்­துள்­ளன.

தமி­ழர்­களை பொறுத்­த­வ­ரையில் இந்து சமுத்­திர பிராந்­தி­யத்தில் இந்­தி­யாவின் நலன்­க­ளுக்கு எதி­ராக என்றும் செயற்­ப­ட­மாட்­டார்கள். ஆகவே நட்பு சக்­தி­யா­கவி­ருக்கும் தமி­ழர்­களை பாது­காக்­க­வேண்­டிய கடமை இந்­தி­யா­வுக்கு உள்­ளது.

கேள்வி:- ஐ.நா.வின் 30ஆவது மனித உரிமை பேரவை கூட்­டத்­தொ­ட­ருக்கு முன்­ன­தா­கவே உள்­ளக விசா­ரணை தீர்­மானம் எடுக்­கப்­பட்­டி­ருந்த­தாக கூறு­கின்­றீர்கள். அவ்­வா­றாயின் சர்­வ­தேச விசா­ரணையை வலி­யு­றுத்தி ஆணை­பெற்ற தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பு இவ்­வி­டயம் தொடர்பில் கூடி ஆராய்ந்து ஏன் பொருத்­த­மான நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொள்­ள­வில்லை?

பதில்:- நிச்­ச­ய­மாக தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பு இவ்­வி­டயம் தொடர்­பாக ஒருங்­கி­ணைப்புக் குழு கூட்­டத்தை கூட்டி ஆராய்ந்து அது தொடர்­பி­லான அடுத்த கட்ட செயற்­பா­டு­களை இறுதி செய்­தி­ருக்க வேண்டும்.

துர­திஷ்ட வச­மாக நாம் பல்­வேறு தட­வைகள் ஒருங்­கி­ணைப்புக் குழு கூட்­டத்தை கூட்­டு­மாறு கூட்­ட­மைப்பின் தலை­வ­ரிடம் கோரிய போதும் அது நடை­பெற்­றி­ருக்­க­வில்லை.

தற்­போது வரையில் அக்­கூட்டம் கூட்­டப்­பட்டு ஆகக் குறைந்­தது இப்­பி­ரே­ரணை குறித்து கூட கலந்­தா­லோ­சிக்­கப்­ப­டா­தி­ருப்­பது துர்­பாக்­கி­ய­மா­னது.

கேள்வி:- சர்­வ­தேச விசா­ர­ணை­யொன்று நிறை­வ­டைந்து விட்­ட­தாக கூறப்­ப­டு­கின்­றதே?

பதில்:- ஐ.நா.விசா­ர­ணை­யொன்றை நட-த்தி முடித்­தி­ருக்­கின்­ற­தென்றால் அத­னு­-டைய பொருள் சர்­வ­தேச விசா­ர­ணை­யொன்று நிறை­வ­டைந்து விட்­டது தானே.

ஆகவே நாம் தொடர்ந்தும் சர்­வ­தேச விசா­ரணை தொடர்பில் பேச­வேண்­டு­மென்ற அவ­சி­ய­மில்லை என தமி­ழ­ர­சுக்­கட்­சியின் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னரால் மீண்டும் மீண்டும் பல இடங்­களில் வியாக்­கி­யானம் செய்­யப்­பட்­டது.

அது தவ­றா­னது என்­பதை இலங்கை குறித்த அறிக்­கையை வெளியிட்டு ஊட­க­வி­ய­லாளர் மாநாட்டை நடத்­திய மனித உரிமை ஆணை­யாளரின் கருத்­துக்கள் தெளிவு­ப­டுத்­தி­யுள்­ளன.

குறிப்­பாக ஆணை­யாளர் கூறு­கையில் மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்­பாக விசா­ரணை மேற்­கொண்டோம். மனித குலத்­திற்கு எதி­ராக பாரிய குற்­றங்கள் இடம் பெற்றுள்­ளன.

ஆகவே குற்­ற­வியல் நீதி­மன்­றங்கள் ஊடாக அவை விசாரணை செய்­யப்­ப­ட­வேண்டும். இலங்­கையின் நீதித்­துறை பல­வீ­ன­மாக இருப்­ப­தாலும் அர­சாங்­கத்­திடம் அதற்­கான சக்தி காணப்­ப­டா­தி­ருப்­ப­த­னாலும் நாம் கலப்பு விசேட நீதி­மன்ற பொறி­மு­றையை பரிந்­துரை செய்­கின்றோம் எனக்­கு­றிப்­பிட்டார்.

அத்­துடன் இனப்­ப­டு­கொலை தொடர்­பாக கேள்­வி­யெ­ழுப்­ப­ப்பட்­ட­போது குற்­ற­வியல் குற்­றங்கள் தொடர்­பாக விசா­ர­ணை­களை மேற்­கொள்ளும் பட்­சத்தில் அது குறித்த சான்­றுகள் கிடைக்­கலாம் எனக் குறிப்­பிட்­டி­ருந்தார்.

ஆகவே தமி­ழ­ர­சுக்­கட்­சியின் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர், தலை­வர்கள் சர்­வ­தேச விசா­ரணை நிறை­வ­டைந்து விட்­ட­தாக முர­ணான கருத்­துக்­களை மக்கள் மத்­தியில் கூறக்­கூ­டாது. சர்­வ­தேச விசா­ரணை நிறை­வ­டை­ய­வில்லை என்­பதே யதார்த்­த­மா­க­வுள்­ளது.

கேள்வி:- சர்­வ­தேச விசா­ரணை, நிறை­வேற்­றப்­பட்­டுள்ள அமெ­ரிக்க பிரேரணை தொடர்பில் கூட்­ட­மைப்பின் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள், பங்­கா­ளிக்­கட்­சி­களின் தலை­வர்­களால் ஒரு­வ­ருக்­கொ­ருவர் முரண்­பா­டான கருத்­துக்­களை வெளிப்­ப­டுத்­து­கின்­றீர்­களே?

பதில்:- உண்­மை­யி­லேயே முரண்­பா­டான கருத்­துக்கள் வெளிவ­ரு­கின்­றதை ஏற்­றுக்­கொள்­கின்றோம். சர்­வ­தேச விசா­ரணை, அமெ­ரிக்க பிரே­ரணை தொடர்­பாக கூட்­ட­மைப்பு கூடி ஆரா­யா­மையே இதற்கு பிர­தான கார­ண­மாக இருக்­கின்­றது.

அதே­நேரம் சர்­வ­தேச விசார­ணை­யொன்று நடத்­தப்­ப­ட­வேண்டும் என்­ப­தற்கே மக்கள் ஆணை வழங்கியுள்ளார்கள்.

அதன் கார­ணத்­தா­லேயே பங்­கா­ளிக்­கட்­சி­களின் தலை­வர்கள் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் அதனை வலியுறுத்தி ஐ.நா . மனித உரிமை ஆணை­யா­ளருக்கு கடித­மொன்றை அனுப்­பி­யி­ருந்தோம்.

அமெ­ரிக்க பிரே­ர­ணையின் முதல் வரைபு சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­ட­போதும் அதி­லுள்ள முக்­கிய விட­யங்கள் அகற்றப்பட்டு நீர்­துப்­போகச் செய்­யப்­பட்ட பின்னர் சமர்­ப் பிக்­கப்­பட்ட இரண்­டா­வது வரை­வையும் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் எம்.ஏ.சுமந்­திரன் கூட்­ட­மைப்பு வர­வேற்­ப­தாக ஊட­கங்­களில் தெரி­வித்­தி­ருந்தார்.

அது தொடர்பில் கூட்­ட­மைப்பின் ஏனைய தரப்­பி­ன­ரோடு கலந்­தா­லோ­சிக்­கப்­ப­ட­வில்லை.

இவ்­வாறு அறிக்கை வெளியி­டப்­பட்ட பின்னர் குறித்த பிரே­ர­ணையில் சில விட­யங்கள் உள்­வாங்­கப்­ப­ட­வேண்டும் என நாம் அதி­கா­ரி­களை கோரி­ய­போது தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பு வர­வேற்­றி­ருக்­கின்­றது எனக் கூறப்­பட்­டது.

ஆகவே கலந்­தா­லோ­சித்து ஒட்­டு­மொத்­த­மான கருத்­துக்­களை முன்­வைத்­தி­ருப்­போ­மாக இருந்தால் அது ஆக்­க­பூர்­வ­மாக அமைந்­தி­ருக்­கலாம்.

அதற்­கான வாய்ப்­புக்­களை தமி­ழ­ர­சுக்­கட்­சியின் சில உறுப்­பி­னர்கள் வழங்­கி­யி­ருக்­க­வில்லை. இதன் காரணத்தாலேயே முரண்­பட்ட கருத்­துக்கள் வெளிப்­பட்­டன. இதனால் மிக முக்­கி­ய­மான பிரச்­சி­னை­யொன்றை தமிழ் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பு கையா­ளு­வதில் வலு­வான நிலை இருந்­தி­ருக்­க­வில்லை.

கேள்வி :- தற்­போ­தைய அர­சியல் சூழலில் தமிழ் மக்­களின் அபி­லா­ஷை­களை பெறு­வதில் கூட்­ட­மைப்பின் பாராளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் சிலரால் மென்­போக்கு கடைப்­பி­டிக்­கப்­ப­டு­கின்­ற­தெனக் கரு­து­கின்­றீர்­களா?

பதில்:– மென்­போக்கு என்­பதை என்னால் ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாது. மென்­போக்கு என்­பது குறிப்­பிட்ட விட­யங்கள் தொடர்­பாக பாரிய அழுத்­தங்­களை வழங்­காது கையாள்­வ­தாகும். மாறாக தற்­போது ஒட்­டு­மொத்­த­மாக சர­ணா­கதி அர­சி­யலில் பய­ணிக்­கின்­றோமோ என்ற அச்சம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

அர­சாங்கம் விரும்பும் அனைத்­தையும் ஏற்­றுக்­கொள்­வ­தென்­பது தமிழ் மக்­களின் நலன்­களின் அடிப்­ப­டையில் நின்று பார்க்கும் போது அது சரியா என்ற கேள்­வி­யெ­ழுகின்­றது.

தந்தை செல்­வ­நாயகம் அற­வ­ழியில் போராடி இய­லாமை கார­ண­மா­கவே தனி­நாட்டு பிர­க­ட­னத்தை மேற்­கொண்டார். அவ்­வா­றி­ருக்­கையில் தற்­போ­தைய நிலையில் எமது மக்கள் நலன்கள் சார்ந்த பல விட­யங்கள் விட்­டுக்­கொ­டுக்கும் செயற்­பா­டு­களே ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

கேள்வி:- சர­ணா­க­தி­போக்­கென எந்த அடிப்­ப­டையில் கூறி­கின்­றீர்கள்?

பதில்:– அண்­மையில் சாட்­சி­யங்கள்

பாது­காப்பு தொடர்­பாக பார­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் சுமந்­தி­ர­னிடம் வௌிநா­டு­களில் கேள்­வி­யெ­ழுப்­பி­ய­போது , எமது மக்கள் கற்­றுக்­கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்­லி­ணக்க ஆணைக்­குழு , காண­மல்­போனோர் தொடர்­பான ஜனாதிபதி ஆணைக்­குழு முன்­னி­லையில் சாட்­சி­ம­ளித்­துள்­ளார்கள். அதே­போன்று எதிர்­கா­லத்­திலும் சாட்சியமளிப்­பார்­கள்கள் எனக் கூறி­யுள்ளார்.

மிக அண்­மையில் காணமல் போனோர் தொடர்­பான ஜனா­தி­பதி ஆணைக்­கு­ழுவின் முன்­னி­லையில் சாட்­சி­ய­ம­ளிக்க மக்கள் சென்ற போது அங்கு செல்­ல­வேண்டாம் என பயங்­க­ர­வாத விசா­ர­ணைப்­பி­ரிவைச் சேர்ந்­த­வர்கள் தடுத்­தி­ருக்­கின்­றார்கள்.

அச்­சு­றுத்­தி­யி­ருக்­கின்­றார்கள். இவ்­வாறு பல சம்­ப­வங்கள் பதி­வா­கி­யுள்­ளன. ஆணைக்­கு­ழு­விற்கும் தெரி­யப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது.

அர­சாங்­கமும் குறித்த ஆணைக்­கு­ழுவை உதா­ரணம் காட்சி தம்மை நியாப்­ப­டுத்­து­கின்­றது. ஆகவே இவ்­வா­றான கருத்­துக்கள் அப்­போக்­கையே வௌிப்­ப­டுத்­து­வ­தாக உள்­ளது.

கேள்வி:- தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்­புக்கே தமிழ் மக்கள் ஆணை­வ­ழங்­கி­யுள்­ளார்கள். அதற்கு பொறுப்­புக்­கூ­ற­வேண்­டிய ஒட்­டு­மொத்த தேவையும் கூட்­ட­மைப்­புக்கு உள்­ளது. ஆகவே இவ்­வா­றான முரண்­பாட்டு போக்கை களை­வ­தற்­காக எவ்­வா­றான நட­வ­டிக்­கையை எடுக்­கப்­போ­கின்­றீர்கள்?

பதில்:- நாம் தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்­பிற்கோ, இந்­தி­யா­வுக்கோ எதி­ரான நிலைப்­பாட்டைக் கொண்­டி­ருப்­ப­வர்கள் அல்ல. தமிழ் மக்­களின் நலன்­களை முதன்­மைப்­ப­டுத்திச் செயற்­ப­ட­வேண்டும் என்­பதில் உறு­தி­யாக இருக்­கின்றோம்.

அதன் அடிப்­ப­டையில் தமி­ழ­ர­சுக்­கட்சி தவிர்ந்த ஏனைய தரப்­புக்­க­ளுடன் தொடர்ச்­சி­யாக பேச்­சு­வார்த்தை நடத்தி வரு­கின்றோம். தற்­போது வரையில் முடி­வுகள் எட்­டப்­ப­ட­வில்லை. விரைவில் தீர்க்­க­மான முடி­வு­களை எடுக்கவுள்ளோம்.

கேள்வி:- அவ்­வா­றானால் நீங்கள் தமி­ழ­ர­சுக்­கட்­சி­யோடு, கூட்­ட­மைப்பின் தலை­யோடு இவ்­வி­ட­யங்கள் குறித்த எதிர்­காலச் செயற்­பா­டுகள் தொடர்பில் பேச்­சு­வார்த்தை நடத்­த­மாட்­டீர்­களா?

பதில்:- அவ்­வா­றில்லை. நாம் இவ்­வி­ட­யங்கள் தொடர்­பாக பேசு­வ­தற்­காக கூட்­டத்தை கூட்­டு­மாறு கோரிவருகின்றோம். அதன்­போது இவ்­வி­ட­யங்கள் தொடர்பில் தீர்க்­க­மான முடி­வு­களை எடுப்­பது தொடர்­பாக கலந்­து­ரை­யா­டு­வ­தற்கு ஒரு­போதும் பின்­னிற்­கப்­போ­வ­தில்லை.

இருப்­பினும் அவர்கள் தொடந்தும் இதே­போக்­கினை கடைப்­பி­டிப்­பார்­க­ளாக இருந்தால் அது தொடர்பில் நாம் சிந்தித்து முடி­வு­களை அறி­விப்போம்.

கேள்வி:- 2009ஆம் ஆண்டு மே 19ஆம் திக­திக்கு பின்னர் சர்­வ­தே­சத்­தையே தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு முழு­மை­யாக நம்­பி­யி­ருக்­கின்­றது.

தமிழர் பிரச்­சினை சர்­வ­தே­சத்தில் முதன்மை படுத்­தப்­பட்­டி­ருப்­ப­தாக கூறி­யது. தற்­போது சர்வதேசத்துடன் இணைந்து பய­ணிக்கும் ஆட்சி உரு­வா­கி­யி­ருக்­கின்ற நிலையில் தமிழர் தரப்­புக்கு அநீதி இழைக்­கப்­ப­டு­மானால் சர்­வ­தேச தரப்பால் நீதி பெற்­றுக்­கொ­டுக்­க­ப­டு­மென தொடர்ந்தும் நம்­பிக்கை கொண்­டி­ருக்­கின்­றீர்­களா?

பதில்:- பலஸ்­தீன விடு­தலை இயக்கம் எழு­பது வரு­டங்­க­ளுக்கு மேலாக செயற்­பட்டு வரு­கின்­றது. அது தொடர்­பாக பல்­வேறு பிரே­ர­ணைகள் ஐ.நா.பாது­காப்புச் சபையில் கூட நிறை­வேற்­றப்­பட்­டன.

அமெ­ரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் அப்­பி­ரே­ர­ணையை நடை­மு­றைக்கு கொண்­டு­வ­ரு­வ­தற்கு அனு­ம­திக்­க­வில்லை. இவ்­வா­றான நிலை­யிலும் பலஸ்­தீன விடு­தலை இயக்கம் தொடர்ந்தும் போடிக்­கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. அதில் படிப்­ப­டி­யாக முன்­னேற்­றத்­தையும் கண்டு வரு­கின்­றது.

அவ்­வா­றி­ருக்­கையில் தற்­போது எமது பிரச்­சினை சர்­தேச ரீதி­யாக முன்­னி­லைப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது. எதிர்­கா­லத்தில் எமது பிரச்­சி­னை­களை விட வேறு நாடு­களின் பிரச்­சி­னைகள் முன்­னி­லைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டலாம். இலங்கை அர­சாங்கம் காலத்தை வீண­டித்து தம­தங்­களை செய்து மறக்­கப்­பட்ட விட­மாக்கும் செயற்பாடுகளையே நிச்சயமாக முன்னெடுக்க முனைவார்கள். அதில் மாற்றுக்கருத்திற்கு இடமில்லை.

ஐ.நா அதிகாரிகளுடன் நாம் சந்திப்பை மேற்கொண்டிருந்த போதும் அவர்கள் அமெரிக்க பிரேரணையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சொற்தொடர்கள் தொடர்பில் திருப்தி கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை தெரிவித்தார்கள்.

மேலும் இலத்தீன் அமெரிக்க நாடான பரகுவே எமது பிரச்சினைகள் தொடர்பாக பாராளுமன்றில் தீர்மானமொன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.

ஆகவே எமது பிரச்சினைகளை சர்வதேச தரப்புக்கள் கவனத்தில் கொண்டுள்ளன. முறையான அனுகுமுறைகளை தொடர்ந்தும் மேற்கொள்வோமாகவிருந்தால் சரியான கட்டத்தை நோக்கிச் செய்யமுடியும் என்ற நம்பிக்கையுள்ளது.

கேள்வி:- வேறுபட்ட நிலைப்பாட்டிலுள்ள புலம்பெயர் அமைப்புக்களின் நிலைப்பாடு என்வாகவுள்ளது?

பதில்:– புலம் பெயர் அமைப்புக்களில் அதிகளவானவை சர்வதேச விசாரணையையே கோரிநின்றன. அதனைத் தொடர்ந்து கலப்பு விசேட நீதிமன்றத்தை ஐ.நா ஆணையாளர் வலியுறுத்தியபோது அதனை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள். இருப்பினும் அவற்றையெல்லாம் கடந்து அமெரிக்க பிரேரணை நிறைவேற்றப்பட்டள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள பிரேரணை குறித்து இலங்கை அரசாங்கம் வழங்கியுள்ள வாக்குறுதிகள் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக கண்காணிப்புடன் இருப்போம் என்பதே அவர்களின் தற்போதைய நிலைப்பாடாகவுள்ளது. மாறாக அவர்கள் பிரேரணையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

வரவேற்கவுமில்லை. காரணம் அனைத்து வலியுறுத்தல்களையும் கடந்து தற்போது இலங்கை அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் தீர்மானம் வந்திருக்கின்றது.

ஆகவே அதனை குழப்பியவர்களாக இருக்காது என்ன நடக்கின்றது என்பதை பொறுதிருந்து பார்ப்போம் என்ற கருத்தையும் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

நாமும் அதனையே கூறுகின்றோம். இந்த பிரேரணை விடயங்களை குழப்பியவர்களாக அல்லது குழப்ப முனைபவர்களான எம்மை யாரும் முத்திரை பதிக்க முயல வேண்டாம். மாறாக அதில் சரியான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்படவில்லை என்பதையே கூறுகின்றோம்.

கேள்வி:- சர்வதேச விசாரணையை வலியுறுத்தி உள்நாட்டில் கையெழுத்துப்போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் பல்வேறு ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் கடந்தே பிரேரணை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆகவே எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுவதால் பலனில்லை என்ற தோற்றப்பாடு எழுந்துள்ளதே?

பதில்:- முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்படுவார் என எண்ணியிருக்காத போதும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. அரசியலில் மாற்றங்கள் நிகழலாலம். தற்போதுள்ள அரசாங்கமும் முழுமையாக சீனாவை எதிர்ப்பவர்களல்ல.

பல்வேறு வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் சீனாவுடன் இருக்கின்றன. ஆகவே புதிய அரசாங்கத்தினரும் கயிற்றின் மேல் நடப்பவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள்.

அவ்வாறான நிலையில் உள்நாட்டு உலக அரசியல் மாற்றங்களை உணர்ந்து எமது அனுகுமுறைகளை இலக்குகள் நோக்கி முன்னெடுக்கவேண்டும்.

ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ். தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் கேசரிக்கு விசேட செவ்வி

About Author

admin

admin

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

*

ilakkiyainfo Tweets

Facebook Like Box

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Latest Comments

மூடர் கூட்டம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி பொருளை அள்ளி இறைப்பீர்கள். "மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை ", போய்...

Sritharan stop deviding people. No election yet. Shame you do this for your food. STOP...

நல்ல விடையம், கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், தேச துரோகியாகிய இவளுக்கு இது சிறை செல்லாமல் தடுக்கும், ஒரு பெண்ணாக இருந்தும்...

Email Subscription

தினமும் பதிவுகளை மின்னஞ்சல் மூலம் பெற்றிட

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Contact Us

news@ilakkiyainfo.com