இன்றைய செய்திகள்

நாங்கள் வங்குரோத்து நிலைக்கு வந்துவிட்டோம் இலங்கையின் வரலாற்றில் இது ஒருபோதும் நிகழ்ந்ததில்லை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின்…

வாகனங்களின் எரிபொருள் தாங்கிகளுக்கு மட்டுமே இன்று முதல் பெற்றோல் உள்ளிட்ட எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படும்…

இலங்கை தற்போது முகங்கொடுத்திருக்கும் நெருக்கடிகளுக்கு நீண்டகால அடிப்படையிலான தீர்வைக் கண்டறிவதை முன்னிறுத்தி அர்ப்பணிப்புடன்…

போரில் உயிரிழந்தவர்களை நினைவுகூர்ந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க  குமாரதுங்க தமது இல்லத்தில்…

காலி முகத்திடல் போராட்டகாரர்கள் மீது தாக்குதலை மேற்கொள்ள சென்ற குண்டர்களை தடுக்க வேண்டாம்…