இலங்கை மத்திய வங்கியால் இன்று  புதன்கிழமை 119.08 பில்லியன் ரூபாவை அச்சிடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கியால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

இந்த ஆண்டில் ஒரே நாளில் அச்சிடப்பட்ட அதிகபட்ச தொகை இதுவாகும்.

இந்த ஆண்டில் (2022) இலங்கை நிதிச் சந்தையில் சேர்க்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை ரூ. 432.76 பில்லியன் ரூபாய் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share.
Leave A Reply